ประชาสัมพันธ์

แจ้งลูกค้าที่ลงทะเบียนงานสัมมนา วันอังคารที่ 9 ก.ค.62 ทางบริษัทขอปรับเลื่อนเวลา

แจ้งลูกค้าที่ลงทะเบียนงานสัมมนา
วันอังคารที่ 9 ก.ค.62 ทางบริษัทขอเลื่อนเวลา

 จากเวลา 13:00น.-15:00 น.
 เปลี่ยนเป็น 15:30น.-17:30น.

จึงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888