งานสัมมนาดี ๆ ที่จะทำให้คุณลงทุนอย่างเป็นมืออาชีพ

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อคุณโดยทีมงานมืออาชีพ
ที่จำทำให้การลงทุนในทองคำนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สัมมนา

สัมมนา หัวข้อ Derivatives Professional Trader Series หรือ ” การเทรดอนุพันธ์อย่างมืออาชีพ “

สถานที่จัด : B601-602 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ้นสุดงาน

คุณเบญจมา มาอินทร์

สัมมนา Online กับ YLG Bullion

สถานที่จัด : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ้นสุดงาน

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม

สัมมนาฟรี หัวข้อ หลักสูตรพื้นฐาน 2 เทคนิคการดูทิศทาง (Trend) ของราคา

สถานที่จัด : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ้นสุดงาน

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม

สัมมนาฟรี หัวข้อ หลักสูตรพื้นฐาน 1กราฟเทคนิคเบ้ืองต้น สาหรับผู้เริ่มศึกษา

สถานที่จัด : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ้นสุดงาน
1 5 6 7 8 9 19

E-Lerning เริ่มต้นการเรียนรู้
ด้วยตัวคุณเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม