วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความต้องการทองคําแท่งในประเทศ ที่ไม่จํากัดแค่การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการ ด้านการลงทุนทองคํายังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมากในอนาคต ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อนําเข้าและซื้อขายทองคําแท่งบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในตลาดโลก (Good Delivery)

โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าทองคำแท่งยี่ห้อชั้นนำต่างๆ เช่น Perth Mint จากออสเตรเลีย, Johnson Matthey จากฮ่องกง, Argor-Heraeus, Valcambi จากสวิสเซอร์แลนด์, และ Mitsubishi จากญี่ปุ่น เป็นต้นทั้งนี้บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพด้านการตลาดที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งในด้านการซื้อขาย และการลงทุนพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ ตลาดทั้งในด้านของราคาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่ทันสมัย (Online Trading) และด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทซื้อขายทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจทองคำแท่งในเอเชีย

พันธกิจ

  • ให้บริการที่เป็นเลิศ และทำความพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้า
  • มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความโปร่งใส

ค่านิยมร่วม

  • การทำงานเป็นทีม
  • ความซื่อสัตย์ และอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และยืนหยัดในความถูกต้อง
  • ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ความสามารถ ในการสื่อสาร