ประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ ในงานอบรม YLG วันที่ 04-07-60

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา หัวข้อ  : “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟเทคนิค”
วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

ทางบริษัทขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ตอบรับกับงานสัมมนาในครั้งนี้

ติดตามงานสัมมนาในครั้งต่อไป 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2560
เวลา 14.00 – 16.30 น.
หัวข้อ : 
วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

ติดตามงานสัมมนาครั้งต่อไปได้ที่ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

แกลอรี่