ประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ ในงานอบรม YLG วันที่ 26-09-60

ทางบริษัทขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ตอบรับกับงานสัมมนาในครั้งนี้
กับหัวข้อ
ช่วงที่ 1 หัวข้อ กราฟเทคนิคเบื้องต้น
วิทยากร : คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)
ช่วงที่ 2 หัวข้อ แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม
วิทยากร : คุณ วรุต รุ่งขํา (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)

ติดตามงานสัมมนา ที่จะถึงนี้กับ YLG
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
หัวข้อ “ข่าวเศรษฐกิจมีผลต่อราคาทองคำได้อย่างไร”
โดยคุณณัฏเชาว์ ประสารอธิคม
ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

ลงทะเบียนคลิก

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

แกลอรี่