ประชาสัมพันธ์

พระราชทานแก่ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระราชทานแก่
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับมอบโดยคุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์”
และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
จัดโดย

หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ