ประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดตลาดสหรัฐช่วงเข้าฤดูหนาว

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดตลาดสหรัฐช่วงเข้าฤดูหนาว

จากเดิมเปิด 05.00 น.

ปรับเป็นเปิด 06.00 น.

มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
Call Center : 02 687 9888