ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด เทศกาลวันสงกรานต์ไทย

เนื่องจากวันที่ 15-16 เมษายน ตรงกับเทศกาลวันสงกรานต์ไทย และเป็นวันหยุดธนาคาร
ทางบริษัทวายแอลจีบูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(เปิดทำการ)  ให้บริการ ระบบซื้อ – ขายทองคําแท่ง 24 ชั่วโมง

(ปิดทำการ)   ให้บริการ ธุรกรรมทางการเงิน

(และจะกลับมาให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888