ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด เทศกาลปีใหม่

ขอเรียนแจ้ง ประกาศวันหยุด เทศกาลปีใหม่ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ปิดทำการ)  ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

(เปิดทำการ) ตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888