ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด วันปิยมหาราช

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันปิยมหาราช เป็นวันหยุดธนาคาร
ทางบริษัทวายแอลจีบูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(เปิดทำการ)  ให้บริการ ระบบซื้อ – ขายทองคําแท่ง ตลอด 24 ชม.
(ปิดทำการ)   ให้บริการ ธุรกรรมทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888