ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเรียนแจ้ง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดธนาคาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอแจ้ง

(เปิดทำการ)  ให้บริการ ระบบซื้อ – ขายทองคําแท่ง ตามปกติ   

(ปิดทำการ)   ให้บริการ ธุรกรรมทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สนใจการลงทุนติดต่อ
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888