ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดธนาคาร

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(เปิดทำการ) ให้บริการ ระบบซื้อ – ขายทองคําแท่ง ตามปกติ

(ปิดทำการ) ให้บริการ ธุรกรรมทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888