ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดต่างประเทศ “PRESIDENT’S DAY”

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเป็นวัน PRESIDENT’S DAY ของสหรัฐอเมริกา
ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศปิดทำการ ดังนั้น ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระบบจะปิดทำการตั้งเวลา  เวลา 17.00 – 18.00 น.
เปิดทำการอีกครั้ง เวลา 18.00 – 22.00 น
และปิดให้บริการ ตั้งแต่ 22.00 น

ระบบจะเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 05.00 น.
ของเช้าวัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 687 9888