ประชาสัมพันธ์

บริจาคตู้น้ำดื่มให้กับ โรงเรียนวัดประชาบำรุง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริษัท วายแอลจี
ได้บริจาคตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดประชาบำรุง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ตู้

แกลอรี่