เอกสารบทวิเคราะห์

อัพเดทเมื่อ ชื่อบทวิเคราะห์ ขนาดไฟล์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 12-08-16

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคเช้า 1.34 MB

ข่าวสารทองคำแท่งช่วงเย็นวันที่ 11 สิงหาคม 2559

บทวิเคระห์เอกสาร ภาคคํ่า 1.62 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 11-08-16(ช่วงบ่าย)

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคบ่าย 1.35 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 11-08-16

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคเช้า 1.29 MB

ข่าวสารทองคำแท่งช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคม 2559

บทวิเคระห์เอกสาร ภาคคํ่า 1.62 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 10-08-16(ช่วงบ่าย)

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคบ่าย 1.35 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 10-08-16

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคเช้า 1.34 MB

ข่าวสารทองคำแท่งช่วงเย็นวันที่ 09 สิงหาคม 2559

บทวิเคระห์เอกสาร ภาคคํ่า 1.62 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 09-08-16(ช่วงบ่าย)

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคบ่าย 1.35 MB

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 09-08-16

บทวิเคราะห์เอกสาร ภาคเช้า 1.29 MB
1209210211212213324