ทองคําความบริสุทธิ์ 96.5%

ทองรูปพรรณ น้ําหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม
ทองคําแท่งน้ําหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
ทองคํา 1 กิโลกรัม = 65.6 บาท

คุณลักษณะเด่น

สินค้า

ทองคําแท่ง 96.5% มาตรฐานทองคําท่ีได้รับการรับประกัน

หน่วยการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 0.125 บาท

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 0.25 บาท

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 0.50 บาท

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 1 บาท

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 5 บาท

ทองคําแท่ง 96.5% ขนาด 10 บาท

เวลาทำการซื้อขาย

การวางคำสั่งซื้อ – ขาย (Place Order)

  ตั้งราคาซื้อ-ขาย ผ่านพนักงานขาย ตั้งราคาซื้อ-ขาย ผ่านระบบโดยลูกค้า (Online)
รอบที่ 1 ตลาดเปิดเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ระบบจะทำการยกเลิก เวลา 16.00 น.
เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ระบบจะทำการยกเลิก เวลา 16.00 น.
รอบที่ 2 ตลาดเปิดเวลา 16.30 น. – 01.00 น.
ระบบจะทำการยกเลิก เวลา 01.00 น.
เวลา 16.30 น. – 01.00 น.
ระบบจะทำการยกเลิก เวลา 01.00 น.
รอบที่ 3
เวลา 01.00 น. – 08.00 น.
ระบบจะทำการยกเลิก เวลา 07.50 น.
หมายเหตุ :
ลูกค้าสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงลบคำสั่ง การวางราคาซื้อ-ขาย (Place Order) ได้ โดยจะต้องดำเนินการภายใน 15 นาที ก่อนการปิดการวางคำสั่งซื้อ-ขายในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ 02.00 น. ไม่มีพนักงานขายประจำการลูกค้าสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

การซื้อ-ขาย Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 02.00 น.

ระยะเวลาปิดทำการช่วงเวลา

 • ช่วงเวลา 04.00 – 05.00 น.(ตามเวลาตลาดโลก)

**เวลาเปิด-ปิดตลาด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯกำหนด**

เอกสารเปิดบัญชี YLG

เอกสารเปิดบัญชี

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน และหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
 • ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ.20 (สำหรับร้านทอง)

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***

เปิดบัญชี ออนไลน์ คลิ๊ก

การชำระค่าสินค้า

บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินกับ YLG

กระแสรายวัน

เลขบัญชี 118-3-27409-9

กระแสรายวัน

เลขบัญชี 044-1-10599-1

กระแสรายวัน

เลขบัญชี 055-3-02925-2

กระแสรายวัน

เลขบัญชี 046-0-16015-1

ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

 1. พนักงานขาย นัดหมายนักลงทุนในการชำระค่าสินค้าภายใน T+2 นับจากวันยืนยันคำสั่งซื้อขาย
 2. ลูกค้าโอนเงินชำระเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 3. ลูกค้าส่งแฟกซ์ใบ Pay in ที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2677-5586, 0-2677-5590 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
 4. การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

 1. โอนเงินผ่านธนาคาร (ATM หรือ Pay-in)
 2. ตัด ATS กับธนาคารพาณิชย์

สถานที่ส่งมองทองคำ (กทม.)

ลูกค้าสามารถรับทองคำได้ที่สำนักงานบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลูกค้าสามารถนัดรับ-ส่ง ทองคำได้ที่ ธนาคารพาณิชย์ ตามที่ทางบริษัทฯได้กำหนด
(แจ้งสถานที่ให้ทราบล่วงหน้า 2 วัน)

ที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ส่งมอบทองคำ (กทม.)

การฝาก-ถอนทองคำ

 • ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการฝากทองคำแท่งกับบริษัทฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ในกรณีถอนทองคำแท่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งถอนทองคำแท่ง ดังนี้
 • แจ้งภายใน 12.00 น. รับสินค้าวันทำการถัดไป
 • แจ้งหลัง 12.00 น. รับสินค้าภายใน T+2

แกลอรี่

สินค้าและบริการอื่นๆ