ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน YLG Bullion 3/11/59

1.พนักงานขาย (รับจำนวน 50 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 22 – 35 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.ดูแลลูกค้าซื้อ ขายทองคำ

 

2.ดูแลบัญชีลูกค้า

 

 

2.เจ้าหน้าที่บัญชี (รับจำนวน 10 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 24 – 35 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ ปิดงบ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.จัดทำค่าใช้จ่าย

2.รับวางบิล, ออกบิล ,จ่ายเช็ค

3.เก็บข้อมูล ออกใบเสร็จ,ใบกำกับภาษี

 

 

3.เจ้าหน้าที่ Trade (รับจำนวน 10 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 22 – 35 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน,สถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1.Trade ซื้อ – ขาย

2.วิเคราะห์กราฟ

 

 

 

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (รับจำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย – หญิง

อายุ : 24 – 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

รายละเอียดงาน

1.ปฎิบัติการตรวจสอบ รวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูล

2.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ

ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

3.วางแผนการปฎิบัติงาน(Action Plan)ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี

4.กำหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ แนวทางตรวจสอบภายใน

 

 

5.Compliance Officer (รับจำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : หญิง

– อายุ : 30 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบ

– หากมีประสบการณ์ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทและผู้ปฏิบัติงาน

– ติดต่อประสานงานกับองค์กรกำกับดูแล เช่น การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์

 

– ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance ตามที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด

 

 

บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด

1.บัญชีอาวุโส 1 ตำแหน่ง สังกัด บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด อายุงาน 10 ปี

2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง สังกัด บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด อายุงาน 1 ปี

3.ผู้จัดการทั่วไป 1 ตำแหน่ง สังกัด บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด มีประสบการณ์ด้านทองคำ

** ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,โบนัส,ปรับเงินประจำปี,ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันชีวิตกลุ่ม,เบี้ยขยัน,

ตรวจสุขภาพประจำปี,งานเลี้ยงปีใหม่,Commission

สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนฤมล ปานนาค

โทร : 02-687 9888 ต่อ 198,116    

Email : [email protected]