ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน YLG Bullion 17/08/60
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ด่วน
1. พนักงานขายทองรูปพรรณ  จำนวน  3  อัตรา
 คุณสมบัติ 
  – ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  – วุฒิ ปริญญาตรี
  – มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ขยัน, ซื่อสัตย์
  – ทนแรงกดดันได้ดี
 
 รายละเอียดงาน
  –   ให้ข้อมูลสินค้าเเละบริการเเก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
  –   สร้างความประทับใจให้เเก่ผู้สนใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
  –   ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามโครงสร้างบริษัท
 
2. พนักงานจัดซื้อ   จำนวน  3 อัตรา
 
คุณสมบัติ 
  – ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  – วุฒิ ปริญญาตรี
  – มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  – มีความอดทน และสามารถทนแรงกดดันได้ดี
 
 รายละเอียดงาน  
   –  สามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดี 
   –  ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อรวดเร็ว
   –  ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้ตามมาตรฐาน
   –  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทองรูปพรรณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. พนักงานบัญชี  จำนวน  3  อัตรา
 
คุณสมบัติ 
  – ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  – วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
  – มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  – มีความอดทน และสามารถทนแรงกดดันได้ดี
 
 รายละเอียดงาน  
   –  ทำรายการรับ/จ่ายได้
   –  ทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้
   –  ทำการตัดสต๊อคสินค้า
   – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

4 .พนักงานขาย (รับจำนวน 20 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 20  ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดงาน

1. ดูแลลูกค้าซื้อ ขายทองคำ
2. ดูแลบัญชีลูกค้า

5. เจ้าหน้าที่ Trade (รับจำนวน 10 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 20 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน,สถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดงาน

1.Trade ซื้อ – ขาย

2.วิเคราะห์กราฟ

6. นักวิเคราะห์  (รับจำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย – หญิง

อายุ : 24 – 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
** มีประสบการณ์โดยตรง

7. Marketing (รับจำนวน 5 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : หญิง
– อายุ : 20  ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คลิกสมัครงาน

** ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

โทร : 02-687 9888 ต่อ 198,116

Email : hr@ylgbullion.co.th