ประชาสัมพันธ์

ข่าวดี…สำหรับกลุ่มลูกค้า ร้านทองทั่วประเทศ

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริการส่งมอบทองคำแท่งที่ลูกค้าสั่งซื้อจากบริษัท
และชำระค่าทองคำเรียบร้อยแล้วให้แก่ร้านทอง/โรงงานรูปพรรณ ที่ลูกค้ากำหนดไว้ในเอกสาร
หนังสือแจ้งยืนยันให้ส่งมอบทองคำแท่งให้แก่ตัวแทน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าร้านทอง ทุกท่าน

สนใจสมัครบริการ 
คุณรัตนา แผ่นทอง (บิ๊ก)
ติดต่อ : 02 687 9888 ต่อ 120 
(หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่งภาคกลาง)

คุณพัชราภรณ์ เพิกชัยภูมิ (ติ๊ก)
ติดต่อ : 02 687 9888 ต่อ  136
(หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่งภาคใต้)

คุณภิมนภัทร โชคจันทร์ชนก (หญิงเล็ก)
ติดต่อ : 02 687 9888 ต่อ  243
(หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่งภาคตะวันออกและตะวันตก)

คุณอาภรณ์ ฟุ้งขจร (เอ)
ติดต่อ : 02 687 9888 ต่อ  151
(หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่งภาคอีสาน)

คุณฤทัยรัตน์ ศิริพิบูลย์ผล (เพชร)
ติดต่อ : 02 687 9888 ต่อ  131
(หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่งภาคเหนือ)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888