ประชาสัมพันธ์

การปรับเปลี่ยนดอกเบี้ย ผิดนัดชำระราคาทองคำแท่ง หรือส่งมอบทองคำแท่งของลูกค้า

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าของบริษัท ฯ ทราบโดยทั่วกัน ว่า

 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าของบริษัท ฯ ทราบโดยทั่วกัน ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป บริษัท ฯ จะเรียกเก็บในอัตราเบี้ยผิดเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าราคาทองคำแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงสั่งซื้อ/สั่งขายทองคำแท่งหนัก 1 บาททองคำ นับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระราคาทองคำแท่งหรือส่งมอบทองคำแท่งเสร็จสิ้น ตามจำนวนทองคำแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงสั่งซื้อ/สั่งขายทองคำแท่งกับบริษัท ฯ ในแต่ละครั้ง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF