งานสัมมนา

สัมมนา นโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับราคาทองคำ

วันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2560

เวลา 13.30 – 14.30 น.

หัวข้อ : รู้นโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับราคาทองคำ

วิทยากร คุณเบญจมา  มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์