งานสัมมนา

สัมมนาในหัวข้อ “กราฟเทคนิคเบื้องต้น” part 2

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

เวลา : 14.00 – 15.30 น.

หัวข้อ : กราฟเทคนิคเบื้องต้น  (part  ที่ 2)
หัวข้อ กราฟเทคนิคเบื้องต้น รวมทั้งหมด 4 part จบ

วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888