งานสัมมนา

สัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคเบื้องต้น”

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

เวลา : 14.00 – 15.30 น.

หัวข้อ : กราฟเทคนิคเบื้องต้น  (เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษา)

วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888