งานสัมมนา

สัมมนาในหัวข้อ “วิธีดูกราฟ เทคนิคเบื้องต้น”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

เวลา 14.00 – 15.30 น.

หัวข้อ : วิธีดูกราฟ เทคนิคเบื้องต้น

วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888