งานสัมมนา

สัมมนาในหัวข้อ ” การใช้โปรแกรมกราฟเบื้องต้น “

สัมมนาฟรี นักลงทุนทองคำ
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560
เวลา : 14.00 – 15.30 น.

หัวข้อ : การใช้โปรแกรมกราฟเบื้องต้น

วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถ ลงทะเบียนครบ 30 คน ใน 1 จังหวัด
ทางบริษัท YLG จะทำการจัดสัมมนาในฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงที่จังหวัดของท่าน

ลงทพเบียนสำรองที่นั่ง
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888