งานสัมมนา

สัมมนาหัวข้อ : จับกระแสทองคำรับมือเฟดขึ้นดอกเบี้ยและวิกฤตทรัมป์

วันอังคารที่  30 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 – 14.40 น.

หัวข้อ : จับกระแสทองคำรับมือเฟดขึ้นดอกเบี้ยและวิกฤตทรัมป์

วิทยากร คุณเบญจมา  มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์