ประชาสัมพันธ์

9 ปัจจัยสำคัญของการขึ้นลงราคาทองคำที่เราควรรู้

ในการปรับราคาขึ้นลงของทองคำนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยด้วยกัน แต่สำหรับปัจจัยสำคัญที่มักถูกนำมาวิเคราะห์และส่งผลโดยตรงกับทองคำนั้น จะประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้

  1. อุปสงค์ของทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น
  2. อุปทานของทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาทองคำจะลดลง
  3. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น ราคาทองคำจะลดลง
  4. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น
  5. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำในประเทศไทยจะลดลง
  6. ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ราคาทองคำในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น
  7. เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น
  8. หากเกิดปัญหาหรือวิกฤติการณ์ระหว่างประเทศหรือในประเทศมหาอำนาจ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น
  9. การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ หากใครสนใจสัมมนาเกี่ยวกับการเทรดทองคำออนไลน์ ฟรีทุกวันอังคาร ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook YLG Bullion และเปิดบัญชีออนไลน์ตลอด 24 ชม. ไดที่ http://www.ylgbullion.co.th/