ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และ วัน Bank Holiday : Good Friday

ประกาศวันหยุดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และ วัน Bank Holiday : Good Friday
วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ไทย และเป็นวัน  Bank Holiday : Good Friday ของต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศปิดทำการ
ดังนั้น ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ระบบจะปิดทำการในวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560
และเปิดทำการอีกครั้ง ของเช้าวัน จันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น.

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888