งานสัมมนาดี ๆ ที่จะทำให้คุณลงทุนอย่างเป็นมืออาชีพ

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อคุณโดยทีมงานมืออาชีพ
ที่จำทำให้การลงทุนในทองคำนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สัมมนา

คุณวรุต รุ่งขำ

หัวข้อ : กระแสและปัจจัยเสี่ยง ในการลงทุนทองคำ

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

ลงทะเบียน

คุณเบญจมา มาอินทร์

หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การลงทุนทองคำ

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

ลงทะเบียน

คุณเบญจมา มาอินทร์

หัวข้อ : รู้ทันปัจจัยและแนวโน้มราคาทองคำ

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน

หัวข้อ ทิศทางและกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำปี 2019

สถานที่จัด : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สิ้นสุดงาน
1 2 3 14

E-Lerning เริ่มต้นการเรียนรู้
ด้วยตัวคุณเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม