ประชาสัมพันธ์

ราคาน้ำมันกับปัจจัยการขึ้นลงของราคาทองคำ

หนึ่งในสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงทุกๆ ครั้งที่มีการปรับราคาทองขึ้นลงก็หนีไม่พ้นเรื่องราคาน้ำมัน โดยสาเหตุหลักที่ราคาน้ำมันเข้ามามีร่วมสำคัญในเรื่องนี้ก็มาจากเหตุผลที่น้ำมันเป็นสินค้าที่มีความต้องการในการบริโภคที่แน่นอนและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าทั้งหลาย เนื่องจากน้ำมันเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อโดยตรง และเงินเฟ้อนั้นก็มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำด้วย

นอกจากนี้ หากใครสนใจสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนทองคำ ฟรีทุกวันอังคาร ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook YLG Bullion และเปิดบัญชีออนไลน์ตลอด 24 ชม. ไดที่ http://www.ylgbullion.co.th/