ข่าวเศรษฐกิจ

ผ่านแล้ว ทรัมป์แคร์ แทน โอบามาแคร์

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ด้วยคะแนนเสียงฉิวเฉียด 217-213 เสียง ทั้งนี้ ร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ หรือที่เรียกว่า “ทรัมป์แคร์จะถูกนำมาบังคับใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพฉบับโอบามาแคร์ (Affordable Care Act) ของรัฐบาลชุดก่อน ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

ที่มาของโอบามาแคร์
หลักประกันสุขภาพ “โอบามาแคร์” เริ่มต้นใช้ในสมัยประธานาธิบดีคนก่อนคือนายบารัก โอบามา
ที่มาของการผลักดันกฎหมายโอบามาแคร์เกิดจากปัญหาคนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ เพราะมีราคาแพงมาก จนเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของสหรัฐมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ไม่มีเงินจ่ายจนกลายเป็นหนี้เสียที่โรงพยาบาลต้องแบกรับ จากสถิติที่ผ่านมาก่อนมีโอบามาแคร์พบว่ามีประชาชนสหรัฐราวร้อยละ 20-30 ไม่มีประกันเพราะไม่มีบริษัทจัดให้ ไม่มีเงินซื้อ และ “จนไม่พอ” ที่จะได้รับ Medicaid ด้วยปัญหาเหล่านี้ พรรคเดโมแครตจึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสหรัฐมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน แต่ทำไม่สำเร็จ จนกระทั่งในปี ค..2010 รัฐบาลโอบามาถึงสามารถผลักดันกฎหมาย “Patient Protection & Affordable Care Act” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าโอบามาแคร์ ได้สำเร็จ

ลักษณะของโอบามาแคร์
โอบามาแคร์ใช้กลไกทางกฎหมายภาษีไปสร้างช่องทางบังคับให้คนต้องซื้อประกันสุขภาพของเอกชน ถ้าไม่ซื้อจะต้องเสียค่าปรับหรือเสียภาษีเพิ่ม มีการบังคับให้นายจ้างต้องจัดประกันสุขภาพให้ลูกจ้างให้ครอบคลุมบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงควบคุมบริษัทประกันให้จัดเบี้ยประกันในราคาและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ห้ามกีดกันปฏิเสธ ไม่รับคนป่วยเป็นลูกค้าประกัน

สิ่งที่ “ทรัมป์แคร์” ต่างจาก “โอบามาแคร์”
ร่างกฎหมายประกันสุขภาพของชาวอเมริกันฉบับใหม่นี้ จะยกเลิกข้อบังคับที่กำหนดให้ชาวอเมริกันทุกคนต้องมีประกันสุขภาพไม่งั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ ทั้งยังลดจำนวนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันสุขภาพสำหรับคนที่มีรายได้น้อย (Medicaid) และอนุญาตให้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บค่ากรมธรรม์ผู้สูงวัยแพงกว่าคนหนุ่มสาวถึง 5 เท่า ขณะที่บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นอยู่ก่อน แต่สามารถบวกค่ากรมธรรม์เพิ่ม 30% สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ทำประกันภัยมาเป็นเวลานาน

ที่มา : คมชัดลึก

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888