ข่าวเศรษฐกิจ

ปี 2016 ไทยครองตำแหน่งผู้บริโภคทองคำอันดับ 5 ของโลก

       รายงานล่าสุดของสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council บ่งชี้ว่าในปี 2016 อุปสงค์หรือปริมาณความต้องการบริโภคทองคำของไทยอยู่ที่ระดับ 81.53 ตันซึ่งถึงแม้จะลดลงจากปีก่อนหน้าเกือบ 10% แต่ยังถือได้ว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในแถบเอเชียตะวันออก และประเทศที่บริโภคทองคำเป็นลำดับที่ 5 ของโลกรองจากจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

       ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยในอดีตการซื้อทองคำในประเทศไทยเป็นไปเพื่อการบริโภคโดยไทยเป็นผู้นำเข้าสุทธิทองคำอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการซื้อทองคำของคนไทยได้เปลี่ยนไปเป็นการลงทุนและการเก็งกำไรมากขึ้น สะท้อนจากตัวเลขการนำเข้าส่งออกทองคำแท่งของไทยที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2001 ไทยเป็นผู้นำเข้าทองคำอันดับที่ 6 ของโลกและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้าทองคำอันดับที่ 2 ในปี 2010 ด้านการส่งออกเป็นด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ ไทยกระโดดจากการเป็นผู้ส่งออกทองคำอันดับที่ 38 ของโลกในปี 2001 มาเป็น ผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ในปี 2010

       ด้านตัวเลขอุปสงค์หรือปริมาณความต้องการบริโภคทองคำของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สะท้อนจากรายงานของสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council ที่บ่งชี้ว่านับตั้งแต่ปี 2011 ไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่บริโภคทองคำเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแซงหน้าเวียดนาม นอกจากนี้แล้วผลจากพฤติกรรมการบริโภคทองคำที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ซื้อทองในฐานะเครื่องประดับและเพื่อออมเงินในระยะยาวกลับกลายมาเป็นการลงทุนระยะสั้นและการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ปี 2013 ปริมาณความต้องการบริโภคทองคำของไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะความต้องการบริโภคทองคำในภาคทองคำแท่งและเหรียญทอง ทำให้ในปีดังกล่าวไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่บริโภคทองคำในภาคทองคำแท่งและเหรียญทองเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากอินเดียและจีน

       ขณะที่ในอนาคต เชื่อได้ว่าความนิยมชมชอบทองคำในหมู่นักลงทุนชาวไทยจะยังคงส่งผลให้ประเทศไทยสามารถครองตำแหน่งผู้บริโภคทองคำลำดับต้นๆของโลกต่อไป
ที่มา : World Gold Council

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888