ประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุด ที่ 28 กรกฎาคม 2560

เนื่องใน วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เรียน ลูกค้า บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เนื่องจาก เป็นวันหยุดธนาคาร ทาง บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยนอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ขอเรียนแจ้ง
(เปิด) ให้บริการ ระบบซื้อ – ขายทองคําแท่ง ( ถึงตี 2 )

(ปิด) ให้บริการ ธุรกรรมทางการเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-687-9888 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด