ประชาสัมพันธ์

ตามมาดูความเสี่ยงของทองคำว่ามีมากน้อยแค่ไหน

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการลงทุนชนิดใดก็ตามนั้น มักจะมีเรื่องความเสี่ยงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอยู่เสมอ โดยการลงทุนทองคำจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด มาดูกันค่ะ

1. สภาพคล่องและการผันผวนของมูลค่าสินค้า โดยทองคำสามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากปัจจุบันทองคำถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการค้าการขายอยู่ทั่วโลก และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ง่ายนั่นเอง

2. การผันผวนของราคาทองคำ แม้ว่าทองคำจะเคยมีช่วงที่ราคาดำดิ่งลงไปอยู่ แต่ทองคำก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเอกเทศที่มีความเคลื่อนไหวไม่ค่อยขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยทั่วไป ทำให้ราคาทองสามารถรักษาสถานภาพและขยับตัวตีราคาขึ้นมาได้อย่างเรื่อยมา

จากสองปัจจัยดังกล่าว เราพอสรุปได้ว่าทองคำถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงที่ต่ำเลยทีเดียว ดังนั้น หากใครอยากจะเข้าร่วมลงทุนกับทองคำที่มีความเสี่ยงต่ำแบบนี้ก็สามารถศึกษาข้อมูลหรือลงทุนกันกับเราได้ที่ YLG Bullion International เพราะเรามีครบทุกเรื่องราวการลงทุนในทองคำค่ะ