ประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในโครงการ “สานรักสานน้ำใจ YLG”

นายธีระพงค์ นววัฒนทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้แทนบริษัทวายแอลจี ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ตามโครงการ “สานรักสานน้ำใจกับ YLG”

โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบต่อสำนักพิมพ์เดลินิวส์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อลงพื้นที่และแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวนถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ครอบครัว กิจการ และหน้าที่การงานผู้ร่วมบริจาคทุกๆท่าน จงเจริญยิ่งๆขึ้นไป
ทางวายแอลจี ได้นำชื่อ และนามสกุลของผู้ร่วมบริจาคทุกท่านแขวนไว้ยังถุงยังชีพ ตามจำนวนที่ร่วมบริจาค

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์จากท่านทั้งหลายอีกในอนาคต
ขอขอบคุณจากใจ YLG

รวมยอดบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 153,500 บาท (จำนวน 300 ถุง)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

แกลอรี่